Januari

14       kl 14.00 styrelsemöte i klubbstugan

 

Februari

Mars   

16  Årsmöte kl 14.00 i Rostahemmets samlingssal

April

8 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

Maj

6 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

18 Arbetsdag för medlemmar, kl 9-13

26 Öppna grindar, kl 13-16, underhållning av Christer Bergsten

Juni

12 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

19 öppna grindar kl 16-19

29 Arbetsdag för medlemmar, kl 9-13, 

Juli

4 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

7  Öppna grindar, kl 13-16, underhållning av Jonny Fagerman

Augusti

5 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

17 Arbetsdag för medlemmar, kl 9-13

18 Öppna grindar kl 13-16, underhållning av Kajsa och P-O

28 öppna grindar kl 16-19

September

3 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

14 Arbetsdag för medlemmar, kl 9-13

15 Öppna grindar, kl 13-16, underhållning av Hässelby-Anders(Anders Karlsson)

 

Oktober

2 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

12 Arbetsdag för medlemmar, kl 9-13

19 Ljusfest kl 18-20

November

14 styrelsemöte i klubbstugan kl 17.30

December