Januari

10      kl 14.00 styrelsemöte via Teams

14      kl 18 förberedande inför årsmötet (styrelsen) Lovisas matsal

21      kl 18 styrelsemöte via Teams

 

Februari

7       kl 15.00 styrelsemöte via Teams

Mars   

7      kl 16.00 styrelsemöte via Teams

20    kl 14.00 ÅRSMÖTE per capsulam

April

13    kl 17.30 styrelsemöte via teams

Maj

6     kl 17.30 styrelsemöte  klubbstugan/teams

12    kl 16-19 öppna grindar

15     kl 9-13 Arbetsdag – Medlemsmöte

30     kl 13-16 öppna grindar

31     kl 17.30 styrelsemöte i klubbstugan/teams

Juni

16    kl 16-19 öppna grindar

19    kl 9-13 Arbetsdag

29     kl 17.30 styrelsemöte/teams

Juli

4     kl 13-16 öppna grindar

28    kl 17.30 styrelsemöte i klubbstugan/teams

August

1     kl 13-16 öppna grindar

5     kl 17.30 ev styrelsemöte i klubbstugan /teams

21   kl 9-13 Arbetsdag

26   kl 17.30 styrelsemöte i klubbstugan/teams

28   höstfest, Koloniförbundets 100 årsjubileum

September

26    kl 13-16 öppna grindar

27   kl 17.30 styrelsemöte i klubbstugan/teams

Oktober

9    kl 9-13 årets sista arbetsdag – Ljusfest

31  kl 16 via teams

November

28   kl 16 styrelsemöte via teams

December

19   kl 16 styrelsemöte via teams