Januari

Februari

Mars
17/3 14.00 Årsmöte Rostahemmet, konsituerande möte nya styrelsen

April
5/4 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan

Maj
2/5 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan
5/5 9.00-13.00 Arbetsdag
27/5 13.00-16.00 Öppna grindar med servering och underhållning

Juni
5/6 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan
13/6 16.00-20.00 Öppna grindar
16/6 9.00-13.00 Arbetsdag

Juli
2/7 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan
8/7  13-16 Öppna grindar med servering och underhållning

Augusti
2/8 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan
11/8 9.00-13.00 Arbetsdag
15/8 16.00-20.00 Öppna grindar
18/8 Höstfest

September

1/9 Bouleturnering, cup för lag
11/9 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan
16/9 13.00-16.00 Öppna grindar med servering och underhållning

Oktober
2/10 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan
6/10 9.00-13.00 Arbetsdag
20/10 Ljusfest

November
5/11 17.30-19.00 Styrelsemöte i klubbstugan

December